Organ prowadzący

W kwietniu 2012 r. rodzice uczniów szkoły w Głodnie postanowili podjąć działania których celem było podjęcie trudu prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej.
Krok ten był konsekwencją decyzji radnych gminy Krzymów o zamknięciu od września publicznej szkoły podstawowej w Głodnie.
W maju 2012 roku na spotkaniu rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Głodnie grupa inicjatywna zawiązała stowarzyszenie edukacyjne pod nazwą „Aktywni Rodzice”.

Zarząd stowarzyszenia:

  • Prezes: Michał Laskowski
  • Wiceprezes: Jacek Kuźnik
  • Wiceprezes: Krzysztof Kotarski
  • Skarbnik: Dorota Pilarska-Malec
  • Sekretarz: Ewa Czaja

Zarząd działając społecznie we współpracy z Panią dyrektor Małgorzatą Drygiel w oparciu o statut doprowadził do otwarcia z dniem 1 września 2012 roku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Głodnie.

Ponieważ głównym źródłem finansowania pozwalającym działać szkole jest subwencja oświatowa zarząd zwraca się z wielką prośbą do życzliwych instytucji i osób prywatnych pragnących wspomóc ideę tworzenia szkoły w Głodnie o wsparcie finansowe.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!

Bank Gospodarki Żywnościowej SA

Nr konta : 82 2030 0045 1110 0000 0241 3250